Maxplug

Maxplug – cement hydrauliczny Drizoro. Tamuje wycieki wody w czasie 3 minut.