Maxseal Super Admix

Domieszka do betonu pozwalająca na wykonanie betonu wodoszczelnego. Beton samonaprawiający. Samoczynne zamykanie rys i pęknięć w betonie następuje na drodze wtórnej krystalizacji w powstałych przestrzeniach wolnych soli wapnia reagujących z wodą i dodatkiem uszczelniającym Maxseal Super Admix.