Oblodzenie chodników – obowiązek utrzymania zimowego chodników przez administratora

Jaka jest odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej za utratę zdrowia osób poszkodowanych przez oblodzenie chodników? Szkody powstałe wskutek nienależytego odśnieżania, oblodzenia, drogi czy chodnika, pozbycia się sopli, ubytku w nawierzchni drogi oraz … Czytaj dalej Oblodzenie chodników – obowiązek utrzymania zimowego chodników przez administratora