izolacja chemoodporna betonu

Chemoodporna izolacja do betonu

Znalezienie środka do wykonania izolacji betonu, który jest chemoodporny, przenosi rysy i spękania i do tego może być aplikowany na wilgotne podłoże – nie jest oczywisty.

Tym bardziej ucieszył nas fakt, że popularny środek izolacyjny MAXSEAL SUPER wykazuje się odpornością na agresję chemiczną z roztworów wodnych i rekomendowany jest przez producenta jako wodoszczelna, chemoodporna izolacja powłokowa do betonu na powierzchnie betonowe lub żelbetowe obiektów budownictwa. W szczególności może być stosowany jako:

 • hydroizolacja obiektów przemysłowych,
 • hydroizolacja obiektów hydrotechnicznych,
 • izolacja w agresywnym środowisku budownictwa sanitarnego,
 • hydroizolacja obiektów energetycznych, np. izolacja studzienek telekomunikacyjnych,
 • izolacja szlamowa budownictwa ogólnego, ze szczególnym przeznaczeniem do zabezpieczania i uszczelniania powierzchni:
  • izolacja zbiorników oczyszczalni ścieków,
  • izolacja zbiorników na wodę pitną,
  • izolacja obiektów hydrotechnicznych,
  • izolacja basenów kąpielowych,
  • izolacja fundamentów,
  • izolacja piwnic

Karta techniczna MAXSEAL SUPER