Instalacja geomembrany EPDM na zboczu

Instalacja geomembrany EPDM na zboczu

Jak zainstalować membranę geotekstylną w dół wzgórza przed zainstalowaniem wykładziny EPDM Firestone
Geowłókniny polipropylenowe i poliestrowe w HURTLAND