Maszyna Geobag

Maszyna do produkowania Geobag – worków do stabilizacji wałów przeciwpowodziowych

Geobag maszyna do cięcia włókniny geotekstylnej na kawałki i ich szycia do formy geobag.
Geowłókniny polipropylenowe i poliestrowe w HURTLAND