Szkodliwy wpływ soli drogowej na człowieka i ekosystem

Film pokazuje drogę soli drogowej od miejsca jej stosowania… aż do ekosystemu rzeki. Pokazany jest cały szkodliwy proces powodowany przez sól drogową na cały ekosystem.

Zobacz także bezpieczne dla środowiska chemiczne środki do odladzania oraz usuwania śniegu i gołoledzi.

Bezpieczny środek do odladzania i odśnieżania – Donsol

Betonowanie w warunkach zimowych