zaprawa ekspansywna

Zaprawa ekspansywna

Zaprawa ekspansywna to nieco błędnie nazwana zaprawa naprawcza bezskurczowa. Skąd ten błąd? Zaprawy ekspansywne w istocie istnieją, ale uwaga – ich celem jest burzenie a nie kotwienie czy naprawianie. Przykładem zaprawy ekspansywnej jest Maxdinamit.

Zaprawą bezskurczową jest natomiast Maxrest i jego stosowanie jest jak najbardziej bezpieczne dla trwałości naprawianych elementów betonowych czy żelbetowych.

Innym ciekawym materiałem tego typu jest Maxgrip – gotowa zaprawa kotwiąca. Jest to bardzo płynna i bezskurczowa mieszanka to osadzania balustrad czy innych elementów metalowych w betonie. Może być stosowana także jako podlewka – do uzupełniania wąskich poziomych szczelin, np. podczas wymiany nadproży.

Zaprawa ekspansywna to specjalny rodzaj zaprawy, który charakteryzuje się zdolnością do zwiększania swojej objętości pod wpływem wilgoci lub temperatury. Jest to zaprawa, która może być stosowana w różnych aplikacjach, takich jak posadzki, mury, stropy, doki itp.

Zaprawy ekspansywne składają się z mieszaniny specjalnych cementów, wypełniaczy mineralnych i specjalnych dodatków chemicznych, które zapewniają jej właściwości ekspansywne. Gdy zaprawa ekspansywna jest wilgotna, powoduje to reakcję chemiczną, która powoduje jej rozszerzenie i wypełnienie pustek w powierzchni.

Zaprawa ekspansywna może być stosowana do naprawy uszkodzonych powierzchni, do kotwienia elementów konstrukcyjnych, do redukcji odkształceń w betonie, do poprawy przyczepności pomiędzy betonem, a starym podłożem, itp.

W przypadku zastosowania zaprawy ekspansywnej, ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z instrukcją producenta i przestrzegać zaleceń dotyczących przygotowania podłoża, mieszania zaprawy oraz jej aplikacji. W zależności od konkretnej aplikacji, mogą być wymagane różne ilości wody do mieszania zaprawy, różne grubości warstw i różne czasy schnięcia.