Zastosowanie geosyntetyków – prezentacja w parku demostracyjnym

Zastosowanie geosyntetyków – prezentacja w parku demostracyjnym

Krajobraz – Nawierzchnie chodników – Concept- Ta ścieżka jest zbudowana z porowatych bloków, aby osiągnąć wyjątkową wydajność w odprowadzaniu odpływu i obniżaniu temperatury gruntu.-Aplikacja – Plaza, park, szkoła, chodnik, trasa rowerowa itp.

Charakterystyka – 1. Poprawa przenikania wody deszczowej i zmniejszenie spływu powierzchniowego.2. Ochrona wód podziemnych, poprawa podziemnego środowiska ekologicznego.3. Zwiększenie oporu ślizgowego w celu poprawy warunków chodzenia.4. Zapewnienie artystycznego wyglądu.

Ponad 20 metod aplikacji inżynierskich można znaleźć w parku. Można je podzielić na sześć grup, w tym aplikację zbrojenia, kontrolę erozji, ochronę brzegów, inżynierię krajobrazu, ochronę środowiska i inne konstrukcje. Witryna obejmuje roboty budowlane, takie jak ściany stabilizowane mechanicznie (MSE), nasypy drogowe, wzmocnione chodniki, składowiska odpadów, ochrona stoków, stawy ekologiczne, wały przeciwpowodziowe, konstrukcje morskie i inne.

Do budowy tego parku użyto materiałów geosyntetycznych, takich jak geosiatki, geowłókniny, geowłókniny, geomaty i geomembrany.

Produkty geosyntetyczne są obecne na rynku od dziesięcioleci. Jednak wiele osób nadal nie wie, czym są geosyntetyki i co mogą zrobić dla inżynierii i budownictwa. Zastosowanie geosyntetyków może zapewnić bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska podejście do problemów inżynierskich.

Firma ACE Geosynthetics zaprojektował i skonstruował ten pełnowymiarowy park, aby zademonstrować niektóre praktyczne projekty i zastosowania systemów geosyntetycznych. Park opowiada się również za mniejszym wpływem na środowisko w metodach budowlanych.