drenaż francuski

Drenaż francuski

Odwadnianie podmokłego muru za pomocą drenażu francuskiego.

Drenaż francuski to element systemu odwadniającego, w którym woda jest odprowadzana przy użyciu rowu wypełnionego kruszywem, odizolowanego od otaczającego gruntu geowłókniną, przykrytego warstwą przepuszczalnego gruntu. Drenaż francuski może być także wykorzystywany jako odwodnienie powierzchniowe.

Zaletą drenażu francuskiego w porównaniu z tradycyjnym drenażem rurowym jest duża powierzchnia styku drenu z otaczającym gruntem, co powoduje, że (na skutek mniejszej prędkości wody przenikającej do drenu) mniej mikrocząstek dostaje się do wnętrza, zmniejszając zamulenie drenu. Ze względu na duże rozmiary, łatwiejsze jest też odwadnianie gruntów słabo przepuszczalnych (większy promień odwodnienia).

Do wad zalicza się dość powolne działanie oraz często niewystarczającą pojemność retencyjną.

Kluczowym elementem wykonania drenażu francuskiegogeowłókniny.