Zima na południu Polski – jak walczyć z oblodzeniem chodników?

Zima już pokazała na co ją stać. Chodniki są oblodzone i śliskie. Na ortopedii pojawiły się kolejki poszkodowanych.

Usuwanie oblodzenia z chodników i schodów to obowiązek zarządców tych nieruchomości. Skuteczne środki do odladzania znajdziesz na HURTLAND oraz Technologie-Budowlane.com.

W szczególności, do usuwania oblodzenia na schodach i chodnikach polecamy środek w płynie – Donsol Tectum.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym zasadnicze znaczenie dla oceny prawidłowości postępowania podmiotów, na których spoczywa obowiązek dbałości o należyty stan dróg i chodników, mieć będą ustawy:

  • z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

oraz

  • z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Więcej na temat odpowiedzialności prawnej za zimowe utrzymanie dróg i chodników przeczytaj – poniżej: Oblodzenie chodników – obowiązek utrzymania zimowego chodników przez administratora

Oblodzenie chodników – obowiązek utrzymania zimowego chodników przez administratora