zamakanie budynku, jak woda przenika do wnętrza konstrukcji

Jak woda przenika do budynku i dlaczego szkodzi konstrukcji?

Woda może przenikać do wnętrza konstrukcji budowlanych na wiele różnych sposobów i miejsc. Oto kilka najczęstszych sytuacji przenikania wody do wnętrza konstrukcji:

 1. Pęknięcia w murach i posadzkach – pęknięcia mogą występować z powodu wibracji, osiadania gruntu lub innych przyczyn. Woda może łatwo przenikać przez pęknięcia i przedostać się do wnętrza konstrukcji.
 2. Przepuszczalność murów i dachów – niektóre materiały budowlane, takie jak cegła, beton czy blacha, mogą mieć ograniczoną zdolność do zatrzymywania wody. Jeżeli budynek nie posiada izolacji pionowej, to w przypadku opadów deszczu, woda może przenikać przez te materiały jak przez sito i może przedostać się do wnętrza budynku. Rozwiązaniem problemy mogą być hydroizolacyjne membrany dachowe.
 3. Okna i drzwi – uszczelki okien i drzwi mogą ulegać zużyciu i pękać, co może prowadzić do przenikania wody.
 4. Instalacje hydrauliczne – nieszczelne rury i uszkodzone systemy kanalizacyjne mogą powodować wycieki wody, które mogą przenikać do ścian i podłóg.
 5. Płaskie dachy – dachy płaskie są bardziej narażone na gromadzenie się wody i przedostawanie się do budynków, zwłaszcza jeśli są źle zaprojektowane lub zainstalowane.
 6. Podłoże i posadzka – grunt pod budynkiem może być nierówny lub nieodpowiednio przygotowany, co może prowadzić do gromadzenia się wody i przenikania jej do wnętrza budynku, zwłaszcza gdy izolacja pozioma jest uszkodzona lub po prostu jej nie ma.
 7. Uszkodzone rynny i rury spustowe – rynny i rury spustowe odprowadzają wodę z dachu, ale jeśli są uszkodzone lub zatkane, woda może gromadzić się na dachu i zaciekać na ściany budynku.
 8. Złe odprowadzenie wód powierzchniowych – woda z rynien powinna być odprowadzona możliwie daleko od budynku. Jeżeli tak nie jest, może przenikać do podziemnych części budynku a potem migrować do góry poprzez podsiąkanie kapilarne w konstrukcji ścian i tynkach. Problem ten manifestuje się poprzez wykwity solne widoczne na ścianach, na wysokości około 1 m od poziomu gruntu. Rozwiązaniem może okazać się wykonanie drenażu francuskiego z wykorzystaniem geowłókniny filtracyjnej.

Przecieki wody i zalewanie wodą są szkodliwe dla konstrukcji budynku i jego wyposażenia z wielu powodów:

 1. Uszkodzenie materiałów: Woda może zniszczyć materiały, z których zbudowany jest budynek. Na przykład drewno może zgnić, metal może rdzewieć, a beton może się osłabić i pękać.
 2. Problemy z izolacją: Woda może zniszczyć izolację termiczną i akustyczną, co może prowadzić do utraty ciepła i hałasu w budynku.
 3. Rozwój pleśni i grzybów: Wilgoć sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Woda może również przyciągać szkodniki, takie jak owady i gryzonie.
 4. Elektryczność: Woda może prowadzić do zwarcia w instalacjach elektrycznych, co może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
 5. Uszkodzenie wyposażenia: Woda może zniszczyć meble, dywany, sprzęt elektroniczny i inne wyposażenie budynku.
 6. Koszty naprawy: Naprawa szkód spowodowanych przez wodę może być kosztowna i czasochłonna. Może również prowadzić do utraty wartości nieruchomości.

W związku z tym ważne jest, aby zapobiegać przeciekom wody i zalewaniu wodą, poprzez regularne przeglądy i konserwację instalacji wodno-kanalizacyjnych, naprawianie wycieków natychmiast po ich zauważeniu oraz stosowanie materiałów i technologii, które zapewniają ochronę przed wilgocią.

Nie odkładajmy rozwiązania problemów z wodą i wilgocią na później – zaszyj dziurkę póki mała…