nieprzewidziane koszty na budowie

Niespodziewane koszty na placu budowy

Na placach budowy awarie, które powodują największe koszty, to te, które wymagają długotrwałej przerwy w pracy lub konieczności wykonania dalszych prac remontowych, w celu naprawienia szkód. Poniżej przedstawione są niektóre przykłady takich awarii:

Awaria sprzętu budowlanego – usterki na maszynach budowlanych, takich jak koparki, ładowarki, czy wózki widłowe, mogą spowodować poważne przerwy w pracy i wymusić konieczność wynajęcia dodatkowego sprzętu lub wykonania prac ręcznie.

Uszkodzenie konstrukcji budynku – awarie związane z uszkodzeniem konstrukcji budynku, takie jak pęknięcia w ścianach, zniszczenia fundamentów czy słupy nośne, mogą wymagać dalszych prac remontowych i zwiększyć koszty inwestycji. Problemy tego typu to sytuacje do stosowania m.in. zapraw naprawczych.

Przecieki wodne – awarie związane z przeciekami wodnymi, takie jak zalania, nieszczelności w rurach lub instalacjach hydraulicznych, mogą prowadzić do uszkodzeń materiałów budowlanych, powstawania pleśni i grzybów, co wymaga dodatkowych prac naprawczych. Pierwsza reakcja to oczywiście tamowanie wycieków wody.

Problemy związane z elektrycznością – awarie związane z instalacjami elektrycznymi, takie jak przepięcia, zwarcia czy uszkodzenia kabli, mogą prowadzić do przerw w pracy i wymagać konieczności wykonania prac remontowych w celu przywrócenia prawidłowego działania.

Niezgodność jakości lub asortymentu surowców i materiałów budowlanych – niewłaściwej jakości lub rodzaju materiały dostarczone na plac budowy i zabudowane w konstrukcję budynku, powodują konieczność przerw i wymiany, a tym samym zbędne koszty.

Błędy wykonawcze – czyli teoretycznie problem, na który mamy największy wpływ. Niestety jesteśmy tylko ludźmi, więc nasze własne błędy także powodują nieprzewidziane koszty na budowie.

Wypadki przy pracy – wypadki na placu budowy, takie jak upadki z wysokości, zderzenia z ciężkim sprzętem lub narzędziami, mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci pracowników, co generuje dodatkowe koszty związane z ubezpieczeniami i wypadkami.

Błędy projektowe – tutaj sytuacja jest jednoznaczna – zbędne realne koszty pojawiają się w wyniku niedoskonałości projektowych. Zbędne koszty, które pojawiają się w wyniku błędów projektowych powinny być teoretycznie pokryte z ubezpieczenia biura projektowego.

Wszystkie wymienione powyżej awarie mogą prowadzić do opóźnień w realizacji projektu i zwiększenia kosztów inwestycji, dlatego bardzo ważne jest dbanie o bezpieczeństwo na placu budowy oraz przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.