Mury oporowe

Wytyczne do wykonania murów oporowych wskazuje przykładowe SST.

Materiały przydatne do stabilizacji skarp i budowy murów oporowych, to m.in.:

  • geokraty
  • geosiatki