Geowłóknina – polipropylenowa czy poliestrowa?

Wybór geowłókniny w zakresie rodzaju surowca – polipropylen czy też poliester – zależy od docelowego miejsca stosowania geowłókniny. Jeżeli warstwa geowłókniny ma być zlokalizowana w kontakcie z elementami betonowymi, to ze względu na występowanie reakcji chemicznej – nie może to być geowłóknina poliestrowa. W tej sytuacji należy stosować geowłókninę polipropylenową.

Geosyntetyki do wzmacniania konstrukcji drogowych