domieszki przeciwmrozowe

Domieszki przeciwmrozowe to środki chemiczne powodujące obniżenie temperatury zamarzania wody, oraz przyspieszanie procesu wiązania betonu. Domieszki przeciwmrozowe są wykorzystywane do wykonywania prac betoniarskich w warunkach zimowych.