Elastyczna masa uszczelniająca

Elastyczna masa uszczelniająca, to inaczej uelastyczniona izolacja szlamowa, np. MAXSEAL FLEX