Elastyczne masy zalewowe

Elastyczne masy zalewowe do wypełniania dylatacji i przerw technologicznych w nawierzchniach bitumicznych i betonowych. Ceny hurtowe – HURTLAND – 814 608 814