Izolacja pozioma

Izolacja pozioma budynku to warstwa materiału hydroizolacyjnego, która jest instalowana pomiędzy fundamentem budynku a jego ścianami w celu zapobiegania wnikaniu wilgoci i wody gruntowej do pomieszczeń budynku. Izolacja pozioma jest ważnym elementem konstrukcyjnym, ponieważ wilgoć może powodować poważne problemy związane z zagrzybianiem, korozją metalowych elementów, a także wpływać na trwałość konstrukcji budynku.

Izolacja pozioma może być wykonana z różnych materiałów, w tym z maty bentonitowej, folii polietylenowej, asfaltu, płyt styropianowych lub pianki poliuretanowej. Materiał ten jest instalowany pod fundamentem budynku i musi być odpowiednio zamocowany, aby zapewnić ciągłość warstwy izolacyjnej.

Ważne jest, aby izolacja pozioma była odpowiednio dobranej grubości i jakości, aby skutecznie zabezpieczała budynek przed wilgocią. W zależności od warunków gruntowych i klimatycznych, może być konieczne zastosowanie dodatkowych rozwiązań izolacyjnych, takich jak drenaż lub izolacja pionowa.