Karbonatyzacja betonu

Karbonatyzacja betonu to proces chemiczny, w którym dwutlenek węgla z powietrza reaguje z wodorowęglanami wapnia w betonie, powodując zmniejszenie pH w jego porach i spadek alkaliczności. Proces ten prowadzi do obniżenia wytrzymałości betonu oraz do korozji zbrojenia.

Karbonatyzacja betonu jest powszechnym procesem, który zachodzi w każdej konstrukcji betonowej. Stopień karbonatyzacji zależy od wielu czynników, takich jak jakość betonu, zawartość wapna, grubość pokrycia, wilgotność betonu i środowisko, w którym znajduje się konstrukcja.

Objawy karbonatyzacji betonu obejmują zmianę koloru betonu na szary, powstawanie spękań i pęknięć, a także powstawanie rdzy na zbrojeniu. Korozja zbrojenia, która często jest skutkiem karbonatyzacji, prowadzi do spadku wytrzymałości konstrukcji betonowych i może prowadzić do poważnych uszkodzeń lub katastrof budowlanych.

Aby zapobiec karbonatyzacji betonu, zaleca się stosowanie betonów o wysokiej jakości oraz stosowanie dodatków zmniejszających absorpcję wody, takich jak wodoodporne powłoki, osłony zbrojenia, impregnacje i inne powłoki ochronne. W przypadku już zainstalowanych konstrukcji betonowych, należy regularnie monitorować ich stan, a w razie potrzeby przeprowadzać prace konserwacyjne, takie jak naprawy, powłoki ochronne lub renowacje.

Środki do naprawy zniszczeń betonu spowodowanych przez karbonatyzację betonu.