Sklerometryczne badanie betonu

Nieniszczące badanie wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta