zaprawa do kotwienia i osadzania

zaprawa specjalna, rozprężna lub bezskurczowa, do osadzania elementów metalowych w betonie lub zaprawa do podlewek