zbrojenie rozproszone

Zbrojenie rozproszone – włókna do wzmacniania struktury betonu – hurtowa cena zbrojenia rozproszonego w Hurtland – infolinia 814 608 814.

Włókna stalowe do zbrojenia betonu – najpowszechniej stosowane włókna do modyfikowania betonu. W wyniku modyfikacji powstaje kompozyt zwany fibrobetonem (drutobetonem, włóknobetonem, SFRC – Stell Fibre Reinforced Concrete). Włókna występują w postaci prostych lub kształtowanych fragmentów cienkiego drutu stalowego. Uzyskiwane przez cięcie ciągłego drutu na krótkie odcinki i nadawanie mu pożądanych kształtów przez gięcie lub prasowanie. Dodane do betonu powodują polepszenie jego właściwości mechanicznych (głównie wytrzymałości na rozciąganie i zginanie).

Zawartość włókien stalowych w kompozycie betonowym mieści się w granicach 0,5-3% jego całej objętości.

Włókna stalowe w betonie powodują głównie:

nabranie przez kompozyt cech materiału quasi-plastycznego,
hamowanie propagacji rys i pęknięć w trakcie obciążania betonu,
obniżenie skłonności do powstawania mikrorys skurczowych,
wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu.