warstwa wyrównująca

Wykonanie warstwy wyrównującej do 10 mm

Wykonanie wytrzymałej warstwy wyrównującej o grubości do 10 mm za pomocą wylewki samopoziomującej Kerakoll KERATECH Eco FLEX.

Za pomocą KERATECH® Eco FLEX wykonuje się warstwy naprawcze o znacznej elastyczności i gwarantowanej stabilności wymiarowej dzięki zastosowaniu włókien polimerowych Advanced Flex Fiber, kruszyw dokładnie dobranych wymiarowo, podwyższonej zdolności dyspergowania oraz odporności na oddziaływanie środowiska alkalicznego.

Strukturę chemiczną KERATECH® FLEX dopełniają upłynniające kopolimery wywołujące efekt zawiesiny, wpływające na kinetykę uwodnienia spoiw, pozwalające uzyskiwać lepszy efekt samopoziomowania i większą twardość powierzchni niż w przypadku innych zapraw samopoziomujących wzmacnianych włóknami.

Keratech® Eco Flex zapewnia podwyższoną elastyczność i stabilność wymiarową gwarantując idealne wyrównanie podłoży odkształcalnych o obrabialności, płaskości i twardości lepszej od każdej innej zaprawy samopoziomującej zbrojonej włóknami przed układaniem wszelkich typów wykładzin.