betonowanie w zimie

Betonowanie w zimie

Warunki zimowe nie sprzyjają prowadzeniu betonowania – zamarzająca woda utrudnia wykonanie mieszanki a obniżenie przygotowanej mieszanki poniżej 5 stopni Celsjusza zagraża poprawnemu wiązaniu i krystalizacji betonu.

Prowadzenie prac betoniarskich w warunkach zimowych w temperaturach ujemnych umożliwia zimowy dodatek do betonu Sika Antifreeze FS-1

Działanie podstawowe Sika Antifreeze FS1 to przyspieszenie wiązania cementu. Działanie dodatkowe Sika Antifreeze FS1 to uplastycznienie i poprawa urabialności mieszanki, przyspieszenie twardnienia, obniżenie temperatury zamarzania zaczynu cementowego.

Po zastosowaniu domieszki Sika Antifreeze FS1 następuje znaczne skrócenie czasu osiągnięcia wczesnej wytrzymałości rzędu 5 MPa w obniżonych temperaturach, zapewniającej wstępną odporność na zamarznięcie.

Kolejną korzyścią jest znaczne skrócenie czasu oczekiwania na rozszalowanie.

betonowanie w zimie