Beton GRC albo GFRC, czyli beton zbrojony włóknami

Jak wykonać beton zbrojony włóknami? Co to jest beton GRC? To proste!

Beton GRC to beton zawierający składniki:

  • włókna szklane o podwyższonej zawartości cyrkonu lub zamiennie włókna polipropylenowe.
  • cement, piasek i woda
  • środki chemicznych poprawiające hydratację cementu i wpływające na poprawę parametrów betonu oraz polepszających cechy i parametry betonu
  • barwniki do betonu
  • inne domieszki do betonu, w zależności od potrzeb, np. domieszki mrozoodporne do betonu GRC

Betonowanie w warunkach zimowych