Bezpieczny tunel – systemy uszczelnień tunelowych od NAUE

Bezpieczny i szczelny tunel – systemy uszczelnień tunelowych od NAUE

Uszczelnianie tuneli za pomocą Carbofol. Geosyntetyki są powszechnie stosowane do drenażu, uszczelniania i ochrony podczas uszczelniania tuneli i konstrukcji ziemnych.W tunelowaniu geosyntetyki są stosowane do uszczelniania obszarów narażonych na wysokie ciśnienia hydrauliczne, a także na obszary przesiąkania.Rozwiązanie NAUE polega na użyciu pojedynczej warstwy geomembrany Carbofol® z poliolefiny, przy użyciu geowłóknin Secutex® w celu ochrony geomembrany przed szorstką powierzchnią typu “shot-crete”.W budownictwie tunelowym, gdzie wymagany jest drenaż wody, systemy geosyntetycznego drenażu, takie jak Secudrain®, są również wykorzystywane do transportu i odprowadzania wody szczelinowej.Dzięki zastosowaniu kompletnych rozwiązań geosyntetycznych z NAUE można stworzyć suchy fundament lub tunel z wykorzystaniem najnowocześniejszych materiałów i technologii.Geomembrany Carbofol® oraz geosyntetyczne okładziny gliniaste Bentofix® są stosowane do uszczelniania hydraulicznego.Włókniny Secutex® służą do filtracji, separacji i ochrony.Secudrain® służy do odwadniania, a geokraty Secugrid® idealnie nadają się do zbrojenia …. Zapytaj o hurtowe ceny geokraty w HURTLAND