fuga na ogrzewaniu podłogowym

Dlaczego wykrusza się fuga z płytek na ogrzewaniu podłogowym?

Wykruszanie się fugi z płytek na ogrzewaniu podłogowym może mieć kilka przyczyn:

  1. Nadmierne obciążenie powierzchni – jeśli na powierzchni kładzione są duże obciążenia, np. meble, które wywierają nacisk na fugę, może to prowadzić do uszkodzenia fugi i jej wykruszania się.
  2. Ruchy w podłożu – ruchy w podłożu, np. skurcze lub rozszerzanie się posadzki, mogą powodować pęknięcia i uszkodzenia fugi, a także wpłynąć na jej wykruszanie się.
  3. Nieodpowiednie ułożenie płytek – jeśli płytki nie są ułożone równo, a także z zachowaniem odpowiedniej odległości między nimi, to podczas nagrzewania i chłodzenia się podłogi, różnice temperatur mogą prowadzić do uszkodzeń i wykruszania się fug.
  4. Nieodpowiednie materiały – stosowanie niskiej jakości materiałów do fugowania płytek, np. zbyt słabych zapraw klejowych lub fug, które nie są dostosowane do temperatury powierzchni podłogi, również może prowadzić do wykruszania się fug.
  5. Nadmiar wilgoci – w przypadku, gdy w czasie układania płytek nie zostaną zachowane odpowiednie warunki wilgotnościowe, np. nie zostanie usunięty nadmiar wilgoci w podłożu, to w czasie pracy ogrzewania podłogowego wilgoć ta może powodować wykruszanie się fugi.

Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do wykruszania się fugi z płytek na ogrzewaniu podłogowym. Aby zapobiec temu problemowi, ważne jest stosowanie odpowiednich materiałów: dobrej zaprawy klejowej i dobrej jakości elastycznej fugi przeznaczonej do ogrzewania podłogowego oraz prawidłowe ułożenie płytek.