drenaż francuski

Drenaż francuski – jak poprawnie wykonać system odwodnieniowy

Przykładowe wytyczne i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem drenażu francuskiego.

Zapytaj o geowłókniny w cenach hurtowych w HURTLAND – infolinia handlowa – 814 608 814

Wymagania materiałowe:

Wymagania dla kruszyw

Do wykonania drenażu francuskiego należy użyć następujące rodzaje kruszywa łamanego lub naturalnego, według PN B 11112:1996

 • tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
 • żwir frakcji od 12,8 mm do 63mm.

Wymagania dla geowłókniny

Do wykonania drenażu francuskiego zalecane są geowłókniny o parametrach technicznych:

 • Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR min.4 Siła przy przebiciu (metoda CBR)(x -)N min.3050
  Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż/wszerz pasma wyrobu kN/m min. 18/19
 • Wydłużenie: wzdłuż /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80
 • Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy obciążeniu 2 kPa (przy h wody=100 mm)m/*104 min.35
 • Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy obciążeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm)m/* 10 4 min.20
 • Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV przy obciążeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.6
 • Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 2 kPa (przy
  hwody=100 mm)m/* 104 min.59
 • Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.33
 • Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 200 kPa (przy
  hwody=100 mm)m/* 104 min.8
 • Umowny wymiar porów O90%(ISO 12956)m max.80

Geowłóknina, dla której w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyższych danych lub dla
której podane dane nie spełniają podanych powyżej wymagań, stanowiących minimum wymagali
technicznych dla zastosowania w tym projekcie nie może być dla celów niniejszego projektu zastosowana przez Wykonawców i dopuszczona przez Nadzór Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.

drenaż francuski – gewłóknina drenażowa