Elastyczna izolacja szlamowa Maxseal Flex

Elastyczna izolacja szlamowa Maxseal Flex

Maxseal Flex to elastyczna izolacja szlamowa na bazie mineralnej. Izolacja producenta DRIZORO .

Poniżej do pobrania – karta techniczna izolacji szlamowej Maxseal Flex.