Geobrugg: TECCO® SYSTEM3 Test na pełną skalę 2014

Geobrugg: TECCO® SYSTEM3 – test praktyczny wytrzymałości ochrony skarpy

Test na pełną skalę TECCO® SYSTEM3 w październiku 2014 w Szwajcarii. W tym teście symulowano nachylenie nachylenia do 85 °.TECCO® SYSTEM3 pomyślnie zachował żwir.TECCO® SYSTEM3 (siatka z głazy, elastyczne okładziny) stabilizuje strome, zwietrzałe zbocza zamiast konstrukcji betonowych i śrutowych oraz konwencjonalnych systemów siatkowych: po oczyszczeniu, wyrównaniu i profilowaniu powierzchni, stalową siatkę drucianą TECCO® można wstępnie naprężać na nachylenie przy określonej sile przy użyciu gwoździ gruntowych lub skalnych oraz płyt kolczastych.Siatka dostosowuje się do topografii, a tym samym zapobiega nie tylko ślizganiom i deformacjom. … Zapytaj o hurtowe ceny geokraty w HURTLAND