Geowłóknina Typa

Geowłóknina Typar SF 85 – najwyższe parametry

Geowłókniny Typar pracują w różnorodnych zastosowaniach budowlanych Drogi nieutwardzone, utwardzone drogi i parkingi, place przemysłowe, odpływy podpowierzchniowe, kontrola erozji, składowiska odpadów, obiekty rekreacyjne, systemy septyczne, prace związane z kształtowaniem krajobrazu, separacją, filtrowaniem i stabilizacją
Geowłókniny polipropylenowe i poliestrowe w HURTLAND