drenaż francuski

Drenaż francuski

Odwadnianie podmokłego muru za pomocą drenażu francuskiego. Drenaż francuski to element systemu odwadniającego, w którym woda jest odprowadzana przy użyciu rowu wypełnionego kruszywem, odizolowanego od otaczającego gruntu geowłókniną, przykrytego warstwą

Czytaj więcej