Hydroizolacja szczelin kompensacyjnych i uszczelnienie dylatacji

Hydroizolacja szczelin kompensacyjnych i uszczelnienie dylatacji

Szczeliny dylatacyjne mogą być szczelinami między ścianami a płytami betonowymi. Betonowe złącza kompensacyjne są cięciami w betonowych płytach, które przechodzą całkowicie przez płytę do materiału podstawowego. Celem połączenia kompensacyjnego jest umożliwienie rozszerzania się płyty betonowej i kurczenia się jej zmianami temperatury bez pękania płyty. Betonowe złącza kompensacyjne muszą być uszczelnione elastycznym uszczelniaczem lub taśmą dylatacyjną, aby zapobiec przedostawaniu się wody do złącza i pogarszaniu stanu podstawy. Podobnie jak w przypadku każdej konkretnej naprawy, właściwa dbałość o wspólne przygotowanie jest niezbędna dla osiągnięcia pomyślnego wyniku.

Sznury dylatacyjne i masy zalewowe w cenach hurtowych w HURTLAND.