Zainstaluj geotextile – down hill.avi

Instalacja geowłókniny na zboczu zbiornika

Jak zainstalować membranę i geowłókninę na zboczu. Instalacja wykładziny EPDM Firestone
Geowłókniny polipropylenowe i poliestrowe w HURTLAND