Instalowanie geowłókniny w podgrupi

Instalowanie geowłókniny na luźnym podłożu

Wyjaśnienie, w jaki sposób zainstalować geowłókninę na niestabilnym podłożu.
Geowłókniny polipropylenowe i poliestrowe w HURTLAND