izolacje przeciwwodne

Izolacje przeciwwodne – rodzaje materiałów izolacyjnych i miejsca stosowania

Izolacja przeciwwodna to szczególnie istotny element budynku – stanowi ochronę podziemnych części budynku przed wodami gruntowymi. W zależności od miejsca stosowania – mówimy o izolacji poziomej lub izolacji pionowej fundamentów.

W zależności od surowca, rodzaju instalacji i innych aspektów, rozóżniamy grupy izolacji wodnych:

  • izolacje przeciwwodne mineralne – izolacje szlamowe
  • izolacje przeciwwodne bentonitowe – maty bentonitowe
  • izolacje bitumiczne
  • izolacje polimierowe
  • etc.