Jak ograniczyć pylenie posadzki betonowej

Pylenie posadzki betonowej jest efektem ścierania się wierzchniej warstwy betonu, najczęściej na skutek normalnej eksploatacji posadzki. Nadmierne pylenie posadzki można ograniczyć stosując środki chemiczne do wzmacniania betonu oraz wiążące cząstki betonu, np. Litorin, dostępne w cenach hurtowych w HURTLAND

Jaki impregnat na pylenie posadzki betonowej?