beton wodoszczelny

Jak wykonać beton wodoszczelny

Beton wodoszczelny, czyli w powszechnym rozumieniu beton nie przepuszczający wody, to metoda alternatywna do hydroizolacji powłokowych.

Technologia wykonania betonu wodoszczelnego ma swoje odniesienie w normie PN-88/B-06250, która określa m.in. stopień przepuszczalności wody w zależności od wysokości słupa wody, tj. ciśnienia parcia wody. Przykładowo, stopień wodoszczelności W10 określa, że przy stałym parciu słupa wody o ciśnieniu od 210 do 400 MPa, przeciekanie wody nie nastąpi w połowie badanych próbek.

Kwestie wodoszczelności betonu poruszają także normy: PN-EN 1992-1-1:2008, “Projektowanie konstrukcji z betonu” oraz PN-EN 206+A1:2016-12, “Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

Wykonanie konstrukcji w systemie betonu wodoszczelnego wymaga odpowiedniego projektu (przerw konstrukcyjnych, dylatacji i przejść szczelnych), składu betonu (mieszanki) [np. XYPEX ADDMIX], techniki zabudowania betonu (zawibrowanie).

Z pewnością łatwiejsze, ale nie koniecznie lepsze, jest uzyskanie szczelności poprzez wykonanie izolacji powłokowych, np. izolacja szlamowa.

Wodoszczelność betonu możemy osiągnąć na szereg sposobów, m.in. poprzez:

  1. zastosowanie domieszki do betonu, np. XYPEX ADDMIX
  2. dobór mieszanki kruszyw o wielu frakcjach
  3. zawibrowanie mieszanki podczas zabudowywania betonu
  4. zastosowanie impregnatu do betonu
  5. zastosowanie hydroizolacji powłokowej, w postaci np. izolacja szlamowa, izolacja bentonitowa, etc.
  6. posypki do betonu
  7. pielęgnację betonu podczas dojrzewania

Zobacz także: