beton wodoszczelny

Jak wykonać beton wodoszczelny

Beton wodoszczelny, czyli w powszechnym rozumieniu beton nie przepuszczający wody, to metoda alternatywna do hydroizolacji powłokowych.

Technologia wykonania betonu wodoszczelnego ma swoje odniesienie w normie PN-88/B-06250, która określa m.in. stopień przepuszczalności wody w zależności od wysokości słupa wody, tj. ciśnienia parcia wody. Przykładowo, stopień wodoszczelności W10 określa, że przy stałym parciu słupa wody o ciśnieniu od 210 do 400 MPa, przeciekanie wody nie nastąpi w połowie badanych próbek.

Kwestie wodoszczelności betonu poruszają także normy: PN-EN 1992-1-1:2008, “Projektowanie konstrukcji z betonu” oraz PN-EN 206+A1:2016-12, “Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

Wykonanie konstrukcji w systemie betonu wodoszczelnego wymaga odpowiedniego projektu (przerw konstrukcyjnych, dylatacji i przejść szczelnych), składu betonu (mieszanki) [np. XYPEX ADDMIX], techniki zabudowania betonu (zawibrowanie).

Z pewnością łatwiejsze, ale nie koniecznie lepsze, jest uzyskanie szczelności poprzez wykonanie izolacji powłokowych, np. izolacja szlamowa.

Wodoszczelność betonu możemy osiągnąć na szereg sposobów, m.in. poprzez:

  1. zastosowanie domieszki do betonu, np. XYPEX ADDMIX
  2. dobór mieszanki kruszyw o wielu frakcjach
  3. zawibrowanie mieszanki podczas zabudowywania betonu
  4. zastosowanie impregnatu do betonu
  5. zastosowanie hydroizolacji powłokowej, w postaci np. izolacja szlamowa, izolacja bentonitowa, etc.
  6. posypki do betonu
  7. pielęgnację betonu podczas dojrzewania

Beton wodoszczelny to specjalna odmiana betonu, która charakteryzuje się wysoką odpornością na penetrację wody. Beton wodoszczelny jest stosowany w miejscach, gdzie wymagana jest szczególna odporność na wilgoć, takie jak budynki podziemne, baseny, zbiorniki wodne, elektrownie wodne itp.

Aby uzyskać beton wodoszczelny, stosuje się specjalne dodatki chemiczne, które zapobiegają przenikaniu wody przez beton. Do najczęściej stosowanych dodatków należą:

  • wodoodporne domieszki – dodatki chemiczne, które wprowadzane są do mieszanki betonowej, zwiększają jej wodoszczelność oraz odporność na działanie wilgoci,
  • impregnaty – substancje, które nanoszone są na powierzchnię betonu i tworzą na niej specjalną powłokę, która zapobiega penetracji wody,
  • hydroizolacyjne masy – materiały, które nanoszone są na powierzchnię betonu, a następnie utwardzane w celu uzyskania trwałej powłoki o wysokiej odporności na wodę.

Beton wodoszczelny może być również wzmocniony specjalnymi warstwami, takimi jak maty lub siatki, które poprawiają jego właściwości mechaniczne i zwiększają trwałość. Wymagania dotyczące składu i sposobu wykonania betonu wodoszczelnego różnią się w zależności od konkretnego zastosowania, dlatego ważne jest, aby wybierać odpowiednie rozwiązania technologiczne i materiały w zależności od warunków i wymagań, jakie stawiają konkretne projekty budowlane.

Zobacz także: