Mata z nasionami trawy

Mata z nasionami trawy

Gdzie i jak stosować maty z nasionami trawy.

Typowe zastosowanie biomaty:

  • stabilizacja skarp i nierówności
  • zazielenianie niestabilnych gruntów – skarp, wzniesień
  • zazielenianie brzegów stawów, jezior i innych zbiorników
  • wzmacnianie grząskich skarp i wzniesień

Mata z nazionami trawy to inaczej biowłóknina lub biomata, to mata bawełniana z wszytymi nasionami traw, służąca do umacniania, zadarniania i zazieleniania skarp, stabilizacji gruntu, skarp i nasypów, poboczy dróg i autostrad, jak również do zakładania wysokiej jakości trawników dywanowych z mieszankami traw ogrodowych.