naprawa posadzki w hali magazynowej

Naprawa posadzki w hali magazynowej

Wytyczne dla wykonania remontu posadzki w hali magazynowej.

Opis wykonania naprawy posadzki:

  • Obróbka mechaniczna podłoża betonowego (śrutowanie, szlifowanie w narożach ściennych oraz w obrębie stopek regałów)
  • Oczyszczenie odkurzenie podłoża,
  • Usuniecie zaolejeń podłoża w kilku punktowych strefach hali,
  • Naprawa pęknięć posadzki betonowej około 120 mb. (w złożonej ofercie wymagany opis sposobu wykonania)
  • Gruntowanie podłoża żywicą (w technologii opisanej proponowanej przez oferenta)
  • Wbudowanie posadzki żywicznej (w technologii opisanej i proponowanej przez oferenta)
  • Nacięcie dylatacji
  • Wypełnienie dylatacji odpowiednim specjalistycznym kompozytem dylatacyjnym
  • Doszczelnienie styku posadzka ściana odpowiednim kompozytem poliuretanowym
  • W czasie realizacji odpowiednie zabezpieczenie hali przed pyłem Wykonanie linii transportowych dla ciągów komunikacyjnych w technologii barwnej powłoki żywicznej.

Zaprawy naprawcze oraz posypki do betonu – zapytaj o ceny hurtowe w HURTLAND.

Pełny opis i wymagania w SIWZ – do pobrania poniżej.