Jastrych ze zbrojeniem rozproszonym

Wykonanie jastrychu z rozproszonym zbrojeniem (fibrobeton). Mikrozbrojenie zapobiega powstawaniu pęknięć skurczowych, oraz poprawia wytrzymałość wylewki na ściskanie i zginanie na całej jej grubości. Dodatkowo włókna zwiększają mrozoodporność i zmniejszają podatność na korozję. Znacznie zmniejszają też przesiąkliwość.

Włókna rozproszone dodaje się podczas urabiania masy betonowej i są one równomiernie rozmieszczone w całej objętości masy we wszystkich kierunkach. Włókna zbrojenia strukturalnego można dodawać także do gotowych jastrychów cementowych dostarczanych w workach, np. takich jak wylewka cementowa.

Zbrojenie rozproszone betonu