Ochrona skarp i nasypów

Ochrona skarp i nasypów w inżynierii lądowej z systemem odwadniającym

System drenażów może być dostarczony, jak pokazano na tym filmie, w celu regulacji i zapobiegania swobodnemu przepływowi wody wzdłuż stromych zboczy. Odcinki drenów są zbudowane na górze zbocza, aby po prostu zatrzymać swobodny przepływ wody wzdłuż nachylenia nasypu. Odpływy kaskadowe są zbudowane wzdłuż nachylonego zbocza w układzie schodkowym. Odpływy drenów są zbudowane na poziomie nasypu, aby regulować przepływ wody. Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie dreny i konstrukcje działają jako system

Geokraty do stabilizacji i wzmacniania skarp i nasypów – ceny hurtowe w Hurtland.