ochrona przed radonem

PCI Pecimor 2K – ochrona przed radonem

Wykonanie izolacji wodnej, to sprawa oczywista. Jeżeli tylko istnieje ryzyko występowania wilgoci lub wody w strefie fundamentowej, to po prostu wykonujemy hydroizolacje. A co z radonem? Jak wykonać izolację od radonu?

Pomocny jest produkt PCI Pecimor 2K, który zgodnie z deklaracją producenta może być stosowany jako ochrona przed wnikaniem radonu przez fundamenty budynku!

Co więcej, jest to izolacja typu 2 w jednym, ponieważ Pecimor 2k to izolacja grubowarstwowa do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów – do izolowania przed wodą i wilgocią oraz właśnie przed radonem.

Podane przez producenta zastosowania są imponująco szerokie:

 • Na powierzchnie pionowe i poziome
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Do budownictwa lądowego oraz budowli inżynierskich.
 • Aplikacja ręczna oraz mechaniczna (za pomocą urządzenia natryskowego).
 • Do uszczelniania elementów budynków i budowli przeciw:
  – wilgoci gruntowej oraz nie spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej na płytach oraz ścianach fundamentowych,
  – wodzie nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego na powierzchniach stropowych oraz na powierzchniach umiarkowanie obciążonych,
  – spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej,
  – wodzie wywierającej ciśnienie hydrostatyczne.
 • Do ochrony elementów budynku przed wodą agresywną dla betonu.
 • Do klejenia spienionych płyt ochronno-termoizolacyjnych (ocieplenie obwodowe).
 • Do zewnętrznego uszczelniania liniowych szczelin oraz przerw roboczych (max. szerokość 0,25 mm) elementów budynku wykonanych z betonu, przeciw wilgotności gruntu oraz wodzie nie wywierającej ciśnienia, wodzie spiętrzającej się okresowo jak również wodzie pod ciśnieniem do 3 m wysokości słupa wody. Może być również stosowany w strefie wahań poziomu lustra wody.
 • Do ochrony przed wnikaniem radonu
 • Hydroizolacja stropów w systemach dachów odwróconych