Polimocznikowa izolacja zbiornika

Polimocznikowa izolacja zbiornika

Zapytaj o hydroizolacje budowlane – mineralne, bitumiczne, bentonitowe w HURTLAND

Rozpylanie izolacji polimocznikowej Polibrid 705E na ścianie zbiornika.