Posadzki chemoodporne

Posadzki chemoodporne posiadają wysoką odpornością na obciążenia chemiczne. Są odporne m.in. na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników. Chemoodporna powierzchnia posadzki chroni przed korozyjnym oddziaływaniem niebezpiecznych substancji na konstrukcję budowli. Ochrania przed wyciekami chemikaliów w strefach ich produkcji lub magazynowania.

Zobacz produkty – powłoki chemoodporne.

Zobacz także:

Wykonanie chemoodpornej posadzki epoksydowej