Rozpuszczalne włókniny HYDRASPUN® – ekologiczne i przyjazne naturze

Rozpuszczalne włókniny HYDRASPUN® Dispersible Plus to nowa generacja włóknin, które można spłukiwać w wodzie. Skłądniki Hydraspun® Dispersible Plus rozpadają się ponad trzykrotnie szybciej niż standardowe składniki Hydraspun® i szybko ulegają rozkłądowi w środowisku naturalnym. 

… Biowłókniny oraz geowłókniny polipropylenowe i poliestrowe w HURTLAND