Stabilizacja w porcie i intermodalnej z systemem glebowym GEOWEB® 3D

Stabilizacja nabrzeży portowych w systemie geosiatek GEOWEB®

Utwardzone i nieutwardzone powierzchnie jezdni zbudowane na słabych podporach mogą ulec degradacji w wyniku niszczenia podłoża, które powoduje ugięcia, koleiny i pęknięcia w warstwie powierzchniowej.Korzystanie z systemu stabilizacji GEOWEB® zmniejsza ciśnienie pionowe i zapewnia podstawę o wysokiej sztywności, zwiększając w ten sposób ładowność podłoża, aby efektywniej obsługiwać ciężkie wózki wysokiego składowania i ładunki kontenerów.W warstwie bazowej pod twardymi nawierzchniami uwięzienie kruszywa znacznie ogranicza ruch i osiadanie w celu zwiększenia trwałości nawierzchni.Nieutwardzone nawierzchnie korzystają również z bardziej stabilnej powierzchni, która spełnia funkcję zbiornika “zatrzymanego” na terenie burzliwej wody.Cele nauczania: ~ Zapoznaj się z korzyściami płynącymi z zastosowania systemu stabilizacji gruntu GEOWEB na powierzchniach i nawierzchniach ~ Dowiedz się, w jaki sposób system stabilizacji GEOWEB redukuje pionowy nacisk i ruch podbbowy ~ Dowiedz się, jak system GEOWEB może zmniejszyć głębokość chodnika ~ Dowiedz się, jak system ograniczający osadzanie GEOWEB przedłuża bruk życie i zmniejsza konserwację …

Zapytaj o hurtowe ceny geokraty w HURTLAND