szlam hydroizolacyjny

Szlam hydroizolacyjny

Izolacja mineralna w postaci szlamu hydroizolacyjnego to kompozycja cementu portlandzkiego, drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych dodatków chemicznych. Szlam hydroizolacyjny wytworzony jest w postaci proszku, który po zmieszaniu z wodą tworzy mieszankę nanoszoną na powierzchnie betonowe, żelbetowe.

Typowe miejsca stosowania szlamu hydroizolacyjnego:

  • przeciekanie wody w zbiornikach na wodę pitną
  • uszczelnianie przecieków zbiorników na wodę pitną
  • przecieki w basenach kąpielowych
  • uszkodzenia izolacji zbiorników na wodę
  • przecieki ścian piwnic

Pomagamy w doborze technologii izolacji oraz w pozyskaniu finansowania inwestycji budowlanych, m.in. poprzez przygotowanie studium wykonalności.