taśma bentonitowa

Taśma bentonitowa – jak działa, jak i gdzie stosować uszczelnienie bentonitowe

Taśma bentonitowa, przykładowo: Waterstop Rx 101 DH – taśma 2,5×2,0cm, Waterstop Rx 101 – taśma izolacyjna 2,5 x 2,0cm, to

W kontakcie z wodą lub wilgocią z betonu, taśma bentonitowa pęcznieje. Zasadniczym składnikiem taśm Waterstop-RX jest bentonit sodowy, który pod wpływem wody pęcznieje w stanie swobodnym ponad szesnastokrotnie.

Najważniejsza zasada stosowania taśmy bentonitowej

Aby taśma bentonitowa działała zgodnie z przeznaczeniem, czyli uszczelniała przecieki wody, musi znajdować się w przestrzeni zamkniętej stawiającej trwały opór. Przykładowo, taśma może być umieszczona pomiędzy elementami betonowymi, pomiędzy betonem a stalą, pomiędzy betonem a twardym PCV. Nie może mieć bezpośredniego kontaktu z miękkim styropianem czy powietrzem, ponieważ w takiej sytuacji po prostu wypłynie przez te miejsca, w których nie spotka oporu.

https://www.technologie-budowlane.com/images/media/products/waterstop.rx.jpg

Miejsca stosowania taśmy bentonitowej:

  • Uszczelnianie pionowych i poziomych przerw technologicznych w betonowaniu.
  • Uszczelnianie połączeń nowych i starych elementów konstrukcji.
  • Uszczelnianie przejść elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane.
  • Uszczelnianie rurek do ściągów.
  • Wykorzystywana przy robotach uszczelniających zarówno przy przeciekach punktowych, jak i liniowych.

Sposób instalacji taśmy bentonitowej

Miejsca układania taśm Waterstop-RX powinny być czyste i w miarę suche. Należy usunąć z nich kurz, gruz, rdzę i inne zanieczyszczenia. Nie wolno układać taśm na powierzchniach pokrytych wodą. Taśmę należy stopniowo rozwijać ze zwoju i układać w złączu betonowym, dociskając ją do podłoża poprzez papierowy pasek ochronny. Po umieszczeniu taśmy we właściwej pozycji papierowy pasek należy usunąć. Sąsiednie odcinki taśmy łączy się przez zetknięcie ich końców tak, aby tworzyły ciągły pas uszczelnienia. Taśmę Waterstop-RX przytwierdza się do podłoża za pomocą siatki REVOFIX i gwoździ do betonu lub kleju A 2000 WB. Siatkę Revofix nakłada się na ułożoną w odpowiednim miejscu taśmę Waterstop-RX. Odcinki siatki Revofix łączy się na zakład. Dołączone gwoździe należy wbijać w miejscach zakładów i w środku pomiędzy nimi (uzyskuje się przez to stały, 30 cm odstęp między gwoździami). W przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie siatki i gwoździ, taśmę przytwierdza się do podłoża przy użyciu kleju A 2000 WB. W takiej sytuacji należy postępować następująco: za pomocą wałka lub pędzla należy nanieść cienką warstwę kleju o szerokości taśmy i grubości minimum 0,1 mm. Po 10-15 minutach klej zmieni kolor z szarego na czarny i od tego momentu można przyklejać taśmę. Maksymalny czas montażu taśmy wynosi 2 godziny od momentu nałożenia warstwy kleju. Przy montażu taśm na powierzchniach pionowych należy układać je od dołu do góry, aby nie powodować ich wyciągania się. Ułożona i zamontowana taśma powinna na całej długości przylegać do podłoża. Do montażu taśmy na elementach instalacyjnych oraz innych z plastyku lub stali należy stosować klej A 2000 WB. Taśmy Waterstop-RX o wymiarach 25 x 19 mm (np. Waterstop-RX 101) powinno się stosować w złączach pionowych i poziomych konstrukcji żelbetowych podwójnie zbrojonych o grubości co najmniej 20 cm. Natomiast taśmy Waterstop-RX 103 w złączach konstrukcji żelbetowych pionowych o grubości min. 12,50 cm i poziomych o grubości 10 cm. Taśmy Waterstop-RX 103 są przewidziane przede wszystkim do żelbetu pojedynczo zbrojonego, elementów betonowych, betonów lekkich. W przypadku montażu taśmy Waterstop-RX na cienkościennych rurach z PVC powinna być użyta taśma Waterstop-RX 103.